Nová Zelená úsporám
Náš projekt přináší všem žadatelům o dotace z programu „Nová Zelená úsporám“ služby na vysoké odborné úrovni.
Máme velké zkušenosti a reference z již realizovaných mnoha projektů v této oblasti od roku 2010.

 

Program Nová zelená úsporám - 2021-2025 běží na plné obrátky!

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů;

B. Výstavba rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností;

C. Efektivní využití zdrojů energie ;

 

Lhůty pro doložení dokumentů:
V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je lhůta pro doložení dokumentů vyžadovaných k doložení realizace stanovena následovně:
- v oblasti podpory A, C, D - 24 měsíců;
- v oblasti podpory B - 36 měsíců;
- nejpozději však do 30.6.2025 pro všechny oblasti podpory;

Kotlíková dotace
Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech je poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů z Operačního programu Životní prostředí.

V současné době se připravuje podpora z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB
Zpracujeme Vám PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020.


Energetický audit
Provádíme energetické audity:

• obytných budov;
• občanských staveb (nemocnice, školy, úřady, kulturní a sportovní budovy apod.);
• průmyslových objektů;

Projekční činnost
Zabýváme se komplexní projektovou činností, zejména pak projektováním v oboru pozemních staveb: stavby pro bydlení; rodinné domy; bytové domy; rekreační objekty;
V etapě přípravy, kdy se vyřizuje územní rozhodnutí a stavební povolení, je dnes tolik účastníků výstavby, že není pro stavebníka jednoduché zajistit stavební povolení bez znalosti zákonů a předpisů, pokud to za něj nezařizuje zpracovatel projektu.
Důležité informace:
stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);


Stavební dozor
Kromě vlastní projekční a stavební činnosti se zabýváme výkonem stavebně-technického dozoru investora.
Technický dozor investora zastupuje stavebníka vůči zhotoviteli nebo projektantovi a zastupuje ho také u jednotlivých orgánů. TDI vykonává kontrolní činnost, při které sleduje, zda dodavatel provedl stavbu v souladu s právními předpisy, projektem a podle smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a investorem.
Ze zkušeností víme, že kvalitně vedený stavební dozor při přípravě, realizaci a při případných reklamacích ušetří zákazníkovi mnoho starostí a financí.

Reference

Kontaktujte nás
Vypracujeme projektovou dokumentaci, pomůžeme Vám případně získat státní dotaci, zastoupíme Vás při získání úvěru a následně celou investiční akci zrealizujeme!
Telefonujte Po - Pá od 7:00 do 19:00 - +420 776 666 452
E-mail - info@zelenadotace.net

© 2010-2025 ZELENADOTACE.NET