Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Musím mít energetický průkaz?

Rodinné domy

Prodávám nebo pronajímám rodinný dům - PENB před podpisem smlouvy

Dávám inzerát na prodej nebo pronájem domu - musím zveřejnit třídu energetické náročnosti (nebo dát nejhorší "G")

Výjimka - Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu domu, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna před 1. lednem 1947 (neproběhla větší změna - např. zateplení)

Bytové domy
Vlastník (nejčastěji SVJ) opatří průkaz pokud dochází k prodeji bytu. Pokud SVJ nesplní svou zákonnou povinnost za kterou mu hrozí sankce, má majitel bytu možnost nahradit PENB vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.
Průkaz mám předložit kupujícímu nebo nájemci před podpisem smlouvy
Dávám inzerát na prodej či pronájem bytu - musím zveřejnit třídu energetickou náročnost (nebo když PENB nemám musím uvést nejhorší "G")
Výjimka - Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu bytu, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna před 1. lednem 1947 (neproběhla větší změna - např. zateplení)

 

Důležité informace
Vyhláška č. 264/2020 o energetické náročnosti budov;

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;

Průkaz energetické náročnosti budovy je vydáván na dobu 10 let, tzn. že nesmí být starší 10-ti let!

© 2010-2025 ZELENADOTACE.NET