Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

1.prosince 2015 vyjde v platnost novela Vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti budov, která zavádí povinnost do energetického průkazu zpracovat tzv. "stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy". Zjednodušeně do 1.12 takový průkaz konstatoval pouze nějaký stávající stav, od 1.12 bude obsahovat i doporučení pro snížení energetické náročnosti a i grafické znázornění tedy dopad těchto opatření. Opatření se budou hodnotit z hlediska technické proveditelnosti, funkční vhodnosti a ekonomická vhodnost pomocí prosté doby návratnosti. Toto musí mít všechny průkazy energetické náročnosti budovy (kromě novostaveb) zpracované od 1.prosince 2015.

Musím mít energetický průkaz?

Rodinné domy

Prodávám nebo pronajímám rodinný dům - PENB před podpisem smlouvy

Dávám inzerát na prodej nebo pronájem domu - musím zveřejnit třídu en.náročnosti (nebo dát nejhorší "G")

Výjimka - Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu domu, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna před 1. lednem 1947 (neproběhla větší změna - např. zateplení)

Bytové domy
Vlastník (nejčastěji SVJ) opatří průkaz pokud dochází k prodeji bytu. Pokud SVJ nesplní svou zákonnou povinnost za kterou mu hrozí sankce, má majitel bytu možnost nahradit PENB vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.
Průkaz mám předložit kupujícímu před podpisem smlouvy
Dávám inzerát na prodej bytu - musím zveřejnit třídu en.náročnosti (nebo když PENB nemám musím uvést nejhorší "G")
Totéž bude platit od 1.1.2016 při pronájmu bytu.
Výjimka - Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu bytu, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna před 1. lednem 1947 (neproběhla větší změna - např. zateplení)

 

Důležité informace
Novela Vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti budov;

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;

Průkaz energetické náročnosti budovy je vydáván na dobu 10 let, tzn. že nesmí být starší 10-ti let!

© 2015-2021 ZELENADOTACE.NET