Projekční činnost

Zabýváme se komplexní projektovou činností, zejména pak projektováním v oboru pozemních staveb:
• stavby pro bydlení;
• rodinné domy;
• bytové domy;
• rekreační objekty;
• revitalizace bytových domů;
• revitalizace administrativních budov;
• revitalizace budov občanské vybavenosti;

Stupeň projektové dokumentace:
pro povolení stavby;
pro ohlášení stavby;
• pro realizaci stavby;
• zakreslení skutečného provedení stavby;
• zakreslení stávajícího stavu stavby;

Zpracujeme energetické audity, odborné posudky, průkazy energetické náročnosti budovy a další požadované doklady

Poskytuje svoje služby státní správě, podnikatelům i soukromým investorům drobných staveb.

Samozřejmostí jsou inženýrské služby spojené s touto činností.

© 2010-2025 ZELENADOTACE.NET