Energetické audity

Provádíme energetické audity na základě novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Náplň energetického auditu se řídí vyhláškou MPO ČR č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti energetického auditu v novém znění.

Provádíme energetické audity:
• obytných budov;
• občanských staveb (nemocnice, školy, úřady, kulturní a sportovní budovy apod.);
• průmyslových objektů;

Základní obsah energetického auditu:
• hodnocení současné úrovně provozovaného energetického hospodářství a budov;
• identifikační údaje;
• popis výchozího stavu;
• zhodnocení výchozího stavu;
• celková výše technicky dosažitelných energetických úspor je obsažena v návrhu opatření ke snížení spotřeby energie;
• návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor;
• ekonomické vyhodnocení;
• vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí;
• závěrečný posudek energetického auditora obsahující závazné výstupy energetického auditu včetně evidenčního listu;

© 2015-2021 ZELENADOTACE.NET